חברים לדרך

בל תשחית  ופסולת בל תשחית ופסולת

האדם בישראל מייצר כמות פסולת ממוצעת של כ-1.58 ק"ג ליום, המצטברת ל-7 מיליון טון פסולת בשנה.
משבר הפסולת הוא תוצאה ישירה של תרבות הצריכה המעודדת "להשתמש ולזרוק", יוצרת הררי פסולת במקום שטחים פתוחים, גורמת בזבוז משאבים עצום, ומביאה לזיהום  הקרקע האוויר והמים כתוצאה מהתפרקות הפסולת.
ביהדות מתבטא נושא זה במיוחד באיסור "בל תשחית" המחנך את האדם לרגישות לסביבתו, ממהלך הרכישה ועד האחריות לפסולת הנוצרת. אנו גם מוצאים תקנות קדומות בירושלים האוסרות על השלכת פסולת.