חברים לדרך

תרבות הצריכה תרבות הצריכה

תרבות הצריכה, היא תרבות שמעודדת את האדם לצרוך כמה שיותר ומגדירה זהות על פי הצריכה ("אני קונה משמע אני קיים"). תרבות זו, התומכת בעידוד חסר גבולות של הייצור התעשייתי טובה אולי לתעשייה ולמסחר, אך רעה לסביבה בשימושה חסר הרסן במשאביה, רעה לחברה, שהפערים בה גדלים, ועובדיה מנוצלים, ורעה לרוח האדם המתרוקנת מתוכן.
 היהדות מתעסקת עם נושא זה עוד בסיפור גן-עדן דרך הקיום האנושי ועד ימינו.