לוח ארועים - מקום - בית מדרש סביבתי

תאריך הארוע: : 12-12-2011

מסע בעקבות קיימות ומשמעות

בית מדרש סביבתי הפועל במתנ"ס תלפיות מזרח בירושלים

בית המדרש שואל שאלות נוקבות שקשורות לעתיד החברה הישראלית ולעתיד סביבתה. השאלות הן חדשות יחסית, אך פונות למעמקי ההוויה של כל אחת ואחד. אלו הן שאלות שנשאלות לחברה הישראלית והיהודית.
מה מקום הטבע בחיים שלנו? איך בונים חֶברה עם פחות זיהום, פחות מתחים, יותר פתיחות ואחווה? במי צריכים להתחשב כשפועלים בתוך החברה?
הטקסטים היהודים המסורתיים נותנים לבית המדרש את המתווה לדיונים פוריים בכל הסוגיות הללו.
בית המדרש שואף להצמיח תודעה סביבתית רלוונטית לחברה הישראלית ולאתגרים הניצבים בפניה באמצעות לימוד ודיונים מעמיקים במקורות.
התנ''ך, המשנה, המדרש, הגמרא ומפרשיהם פוגשים הוגים מודרנים שדנים בפגיעת האדם בסביבה ובמשמעותה החברתית (האנס יונס, איוון איליטש, אהרון דוד גורדון, ארנסט האס, רחל קרסון, ברי קומונר, סרג' מוסקוביצ'י ועוד).
אנו מזמינים את הקורא לטעימה מתוכן המפגשים בעמודים הבאים.

יונתן אייקנבאום – מנחה             אלי ברגר – רכז

 סדר המפגשים

האדם והטבע
1.    יחס האדם אל הטבע ביהדות            יום שני, 31/10/11, ד ' בחשוון
2.    הסביבה הטבעית במבחן הציונות            יום שני, 21/11/11, כ'ה בחשוון

האיומים על סביבה
3.    הכחדת הטבע                    יום שני, 12/12/11, י''ז בכסלו
4.    זיהום                        יום שני, 02/01/12, ח ' בטבת

שורשי המשבר הסביבתי
5.    טרגדיית ההמונים ורשות הרבים            יום שני, 23/01/12, כ''ט בטבת
6.    המשמעות החברתית של החשתת הסביבה        יום שני, 13/02/12, כ''א בשבט
7.    סביבה וטכנולוגיה                    יום שני, 05/03/12, י''ב באדר

התיקון סביבתי ברמת הפרט: צרכנות
8.    צרכנות תודעתית                    יום שני, 26/03/12, ד ' בניסן
9.    למה יש ערך? ערך מסחרי מול ערך מהותי        יום שני, 16/04/12, כ''ה בניסן

התיקון הסביבתי ברמת החברה: פיתוח בר קיימא
10.    לאזן בין פיתוח לשימור                יום שני, 07/05/12, ט''ז באייר
11.    התחשבות בדורות הבאים                יום שני, 28/05/12, ח' בסיוון
12.    זהירות מונעת                    יום שני, 18/06/12, כ''ט בסוון

סיכום
13.    על קיימות ועל משמעות                יום שני, 09/07/12, כ' בתמוזמבנה של מפגש
20:00        התכנסות
20:10-20:30    פתיחה
20:30-21:30    חברותות ודיון על המקורות
21:30-21:45    סיכום
כתובת בית המדרש
רחוב עולי הגרדום, 13, תלפיות מזרח, ירושליםמספר המקומות מוגבל. ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש
לפרטים והרשמה: אלי: 052-7204528 אמייל: makom.talpaz@gmail.com