חברים לדרך

יהדות וסביבה

כתובת: רחוב הפלמ, ירושלים 92542

טלפון: 02-5630358

פקס: 02-5671899

דואר אלקטרוני: halichotolam@gmail.com

אתר: http://www.bet-av.co.il/

המרכז מקיים בית מדרש העוסק במחקר תורני מקורי בנושאי יסוד בתחום האקולוגיה, ועוסק בגיבוש תפיסה תורנית מקורית לגבי שאלות יסוד סביבתיות הניצבות לפתחנו.
אחד הדגשים המרכזיים בפעילות המרכז הנו קיום תוכנית מגוונת של שיעורים וסדנאות למוסדות חינוך ולציבור הרחב.