אירועים לציון שבת נח (צולם ביום שישי)

שבת נח- ירושלים