חברים לדרך

מענק בית כנסת ירוק

פאנל סולארי של נר תמיד אקולוגי בבית כנסת אהל אברהם בבאר שבע