מענק בית כנסת ירוק

הרב רונן נויבריט בחנוכת ערוגת הבושם