חברים לדרך

מענק בית כנסת ירוק

נר תמיד אקולוגי בבית כנסת אהל אברהם בבאר שבע