מענק בית כנסת ירוק

מענק בית כנסת ירוק- בארות יצחק