מענק בית כנסת ירוק

נטיעות בערוגת הבושם- קהילת אהל ארי