מענק בית כנסת ירוק

פעילות טו בשבט- קהילת אהל אברהם