חברים לדרך

הוזלת הסטייקים - זה לא צדק חברתי

פורסם בתאריך: 09-08-2012

טבע עברי שותפה במאבק נגד הוזלת מכסי יבוא על מוצרי בקר

 

ועדה ברשותו של מנכ"ל משרד התמ"ת ממליצה להפחית מכסי יבוא על בשר ועל עגלים חיים, באופן שיעודד את הצריכה של בשר בקר בישראל.

במקום להוזיל את מזונות היסוד או לחזק את כוח הקניה של השכבות החלשות, ההוזלה הגדולה ביותר תהיה דווקא בסטייקים! במקום לקדם מזון בריא ומקיים מבחינה סביבתית, בחרה הממשלה לתת עדיפות דווקא למזון שהוא גם הפוגעני ביותר בסביבה וגם המזיק ביותר לבריאות האדם.

 בעקבות זאת, חברה טבע עברי לארגוני סביבה וחברה - המוקד לבטחון תזונתי ולמאבק ברעב, מגמה ירוקה, מרכז השל לחשיבה ירוקה וגרינפיס להוצאת נייר עמדה משותף, זאת מתוך מחוייבותנו למצוות צער בעלי-חיים.

כתוצאה מכך, פנה השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, לשר האוצר כדי שלא יאפשר הפחתת המכס על הבשר - קראו כאן