חברים לדרך

שמיטה ישראלית

פורסם בתאריך: 08-05-2013

שמיטה ישראלית

 

הצורך: מצוות השמיטה העתיקה חייבה כל חקלאי בארץ-ישראל לנטוש את שדהו אחת לשבע שנים, להפקיר את פירותיו, לתת לאדמה מנוחה ולאפשר לכל אדם (ואף לבהמות) להיכנס לשדה וליטול חלק מברכת האדמה. בשנה זו התבטלו החובות הכספיים, והאנשים קיבלו הזדמנות להתחלת מחזור חדש של שש שנות כלכלה חופשית. שנת השמיטה עצמה היוותה פסק זמן קולקטיבי, שאִפשר התמקדות בקידום ערכי משפחה, קהילה ורוח.
 כיום, בחברה שרובה אינו חקלאי ואינו דתי, הצטמצם העיסוק בשמיטה לתחום הכשרות הרלוונטי למגזרים מסוימים בלבד.  רב תושבי מדינת ישראל לא מודעים להיות שנה זו או אחרת שנת שמיטה, וגם אם כן, לא מוצאים בנתון זה רלוונטיות לחייהם במאה ה-21. מדי שנת שמיטה נולדות יוזמות המנסות להעלות את הפן הערכי של מצווה זו לתודעת הציבור הרחב – אך  "מעט מדי ומאוחר מדי", כך שהמצב הבסיסי לא משתנה.

ההזדמנות: המחאה החברתית של הקיץ שעבר וגל התודעה החברתית-כלכלית שהתעורר כתוצאה ממנה לצד השינוי השיח הפוליטי של הבחירות האחרונות, מהווים הזדמנות פז להחזיר את שנת השמיטה אל מרכז התודעה הישראלית, כבסיס לשיח יהודי רחב ולעשייה משמעותית, וזאת אם נערך לכך בזמן ובצורה הראויה.

המענה: הקמת גוף מרכז ומתכלל של כלל פעילות השמיטה תחת הכותרת "מועצת שמיטה ישראלית". הגוף יקדם מהלך חינוכי רחב לקראת שנת השמיטה, יוביל חיבורים  בין גופים ויוזמות , ירכז ידע ופעילות קיימת, ויוביל מפגשים רעיוניים ומעשיים סביב שנה זו.
 
מטרות מועצת השמיטה הישראלית:
א. הובלת מהלך חינוכי רחב לקראת שנת השמיטה תחת הכותרת "קרבה שנת השבע"
ב. חיבור בין מגזרים שונים ובין יוזמות מגוונות, למיקסום מספר ואיכות הפעילויות שיתקיימו סביב שנת השמיטה.
ג. מתן מעטפת תקשורתית וכלים מקוונים לפעילות ערכית סביב שנת שמיטה
ד. קיום סדרה של כנסים ואירועי שיא  סביב שנת השמיטה  (לפניה ולאחריה) לחיזוק תחושת הברית בשנה זו.


למה זה חשוב?

מועצת השמיטה הישראלית, נועדה לגאול את שנת השמיטה מהצמצום אליו נדחקה, כשנה של איסורים הלכתיים בלבד, ולהחזירה ללב התודעה הישראלית כשנה מכוננת המובילה לחשבון נפש אישי ולאומי וללקיחת אחריות. בכך היא תחזק את דמותה היהודית של המדינה כמו גם לאופייה החברתי – סביבתי , ותאפשר לציבור רחב לפעול לקידום שני אלו.

פרויקט זה עודנו בראשיתו , אך עתיד להיות פרוייקט הדגל של טבע עברי בשנים הקרובות.

תמכו בהקמת מנהלת השמיטה וביוזמות מקומיות