חברים לדרך

מסכת תענית-הבריאה כחלל של היענות

פורסם בתאריך: 31-10-2013

בסדרה של מפגשי לימוד נחשוף יחד את התובנות הפנימיות של דברי חכמים על הזיקה החיה שבין שמים וארץ ועל צורות ההיענות הרבות שבין אדם לאדם, בין האדם לבריאה ובין אדם לא-לוהים המפרות את העולם.

מסכת תענית היא 'שמורת טבע' תלמודית אשר ממנה עולים ריחות אדמת ארץ ישראל ואופן התנהלותם של אבותינו עם א-לוהי ישראל דרך ברכת הארץ. המסורת הפרשנית סביב יהלום תורני זה דלה יחסית, שכן מעטים בו מושגי ההלכה והסוגיות המפולפלות והמורכבות. זאת ועוד: חשיבותם של הרוחות, העננים והגשמים בחיי האמונה בגלות הצטמצמה מאוד בקהילות המרוחקות פיזית ורוחנית מהטבע של ארץ ישראל. 

הקשר הבלתי אמצעי עם הארץ מעורר היום מחדש את הנפש לצלול במעמקי הדיבור והדעת של מסכת תענית. מתוך המיה העולה ממעמקים אנו נפגשים עם הוויה אנושית קדומה, אשר בה מצטייר הטבע המקומי כשיקוף של החיות הא-לוהית המכוננת את היש כולו. 

בסדרה של מפגשי לימוד נחשוף יחד את התובנות הפנימיות של דברי חכמים על הזיקה החיה שבין שמים וארץ ועל צורות ההיענות הרבות שבין אדם לאדם, בין האדם לבריאה ובין אדם לא-לוהים המפרות את העולם. 

 

ימי חמישי: חברותא – 19:30 – 20:15

                שיעור – 20:15 – 21:30

 

תוכנית המפגשים:

1. מקדש החיים: אדם, א-לוהים והבריאה – דוב ברקוביץ – 24.10

2. משבר מים בעולם של תיקון (פרק א במשנה) – אורי בן דוד - 31.10

3. חוקיות הטבע, צרכי האדם ורצון הא-ל (דף ב) - שי נווה – 7.10.

4. מסע האדם אל מפתחות החיים (דף ב-ג) - דוב ברקוביץ – 14.11

5. שפע החיים בבריאה שאין לה גבול (דף ה) – ידידיה סינקלר 21.11

6. "שלושה שאלו שלא כהוגן" (דף ד) – אורי בן דוד – 5.12

7. הדומם ככלי לתודעה רוחנית  (דף ז) - אוריאל רוזנהיים 12.12

8. שני דגמים של שפע ורווחת האדם: משאבי השמים ומשאבי הארץ (דפים ט-י) – ידידיה סינקלר 19.12 

9. מי אני, מי אתה: עצמיות ושותפות בעולם חדש (דפים י-יא) – שאול דויד יודלמן 26.12. 

10. לקרוע את הלב, לחולל התרחשות (פרק ב במשנה) – אריאל ברקוביץ 2.1.14

11. מורידי גשמים: לוחשי לחש ובעלי אמנה (דפים ז-ח) – יהושע ויסברג  9.1

12. נתונים: הגשם כמשאב טבע בישראל היום ומחר –  ישעיהו בר אור 16.1.

13. תפילה על ברכת הגשם בעולם – דוב ברקוביץ 23.1.