חברים לדרך

תוכנית אלול במרכז שטיינזלץ

פורסם בתאריך: 10-09-2014

"שבת הארץ"- שנת השמיטה מזוויות שונות