חברים לדרך

קיימות ישראלית

פורסם בתאריך: 16-03-2011

קיימות ישראלית – מה זה ולמה זה חשוב ?

במאה ה-21  איננו יכולים עוד להתעלם מהמשבר הסביבתי. משבר זה נובע מהתחממות כדור הארץ הגורמת לפגעי טבע רבים, מהחור באוזון ונגזרותיו ומזיהום המים והאוויר באזורים נרחבים כל אלה מבהירים לנו כי יש לשנות באופן מהותי את התנהלותנו בעולם.

הפערים החברתיים והמשבר הכלכלי החמור שאנו חווים כיום, מובילים להבנה כי השינוי הנדרש מן האנושות הוא מקיף ביותר, ודורש בראש ובראשונה שינוי תרבותי. יציאה מתרבות הצריכה החומרנית, השלטת בעולם המערבי בעשרות השנים האחרונות ואימוץ תרבות אחרת. תרבות המקדמת ערכים סביבתיים וחברתיים ומחזקת את הדברים שלא נמדדים בכסף - קהילתיות, ערכי משפחה וסולידריות חברתית.

במורשת ישראל, כפי שהיא משתקפת במקורות היהדות ובמצוותיה, ישנה תפיסת עולם ייחודית, המקבלת את שליטת האדם בעולם כמציאות ("פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה"), אך מעניקה לו תפקיד ייחודי של שמירה ולקיחת אחריות על העולם ("לעבדה ולשומרה"). זוהי תפיסת עולם הקוראת לאדם להתנהל בעולם בענווה, מתוך כבוד לאחיו לבריאה - הטבע הדומם, הצומח ובעלי החיים.

בתחום המעשי, היהדות, שהביאה לעולם את השבת כיום מנוחה ושויון בין מעמדות ובין האדם לטבע (על פי ההלכה, אסור לאדם לשנות בשבת דבר בבריאה), מציגה רעיונות סביבתיים הקוראים למניעת בזבוז והשחתה בעולם (בל תשחית), ליחס של כבוד לבעלי החיים (צער בעלי חיים) ולשגרה המשלבת עשייה ויצירה בעולם, לצד עצירה והתבוננות בפלאותיו.

כתגובה למשבר הסביבתי התפתחה תנועה עולמית הקוראת לחיות חיים של קיימות. התנועה משקפת תפיסת עולם כוללת המשלבת סביבה חברה וכלכלה, ופועלת לכינון עולם טוב יותר. אין ספק כי בתרבות היהודית ישנה תפיסה דומה של "תיקון עולם".

זאת ועוד, אחד מעקרונות הקיימות הוא שימור וטיפוח תרבויות מקומיות ומניעת היעלמותן והחלפתן בתרבות צריכה גלובלית. התרבות העברית היא תרבותה המקומית של ארץ ישראל, שהתפתחה באקלים זה, סביב העונות החקלאיות האלו, ומתוך התאמה לטבענו הפנימי כעם. בכך, עצם הלימוד והשימור מהווה עשייה מקיימת.

לפיכך, היכרות עם התרבות העברית, על מסריה, תפיסת עולמה ודרך ההתנהלות המוצעת על ידה, עשויה לתת ליחידים ולמוסדות בישראל השראה לגיבוש תפיסת עולם ואורח חיים אשר יהפכו את ישראל למופת ולדגם למדינה המקדמת את ערכי הקיימות ולהוות דוגמה לעולם כולו, בבחינת "כי מציון תצא תורה".

עינט קרמר, מנכ"ל "טבע עברי"