חברים לדרך

משבר האקלים-במה מדובר?

פורסם בתאריך: 16-03-2011

משבר האקלים – במה מדובר?

התחממות כדור הארץ היא אחד האתגרים המרכזיים של המאה ה-21.

בימים אלו כבר ברור כי מגמת ההתחממות הגלובלית מתעצמת. בהתאם לכך, מתעצמות גם ההשלכות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות של שינויי האקלים, וגוברת הוודאות המדעית בנוגע לקשר שבין מגמת ההתחממות ואסונות טבע כגון סופות, הצפות ובצורות.

כמדינה, כעם וכאזרחים אין אנו יכולים להרשות לעצמנו עוד את המשך המצב הקיים- אם ברצוננו להבטיח לעצמנו ולילדינו עתיד טוב, בריא ומשגשג, עלינו לערוך שינויים משמעותיים באורחות חיינו - ויפה שעה אחת קודם.

במהלך מאה השנים האחרונות נצפתה עלייה בטמפרטורה הממוצעת של אטמוספרת כדור הארץ ושל האוקיינוסים על פניו. הפנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים של האו"ם (IPCC), שעוסק בריכוז נתוני ההתחממות העולמית, סבור שהטמפרטורה העולמית הממוצעת עלתה ב-0.74 מעלות צלזיוס  בין 1906 ל-2005.

ישנה  התאמה בין עליית הטמפרטורה לעלייה בכמות הפחמן הדו-חמצני וגזי חממה נוספים באטמוספרה. ב-IPCC טוענים כי קיימת סבירות גבוהה מאוד שפעילות אנושית היא המקור העיקרי לגידול בכמות גזי החממה, בעיקר כתוצאה משחרור גזים אלו לאוויר בעת שריפת דלקי מאובנים לצורך הפקת אנרגיה וכתוצאה מפעילות חקלאית אינטנסיבית.

שינוי הטמפרטורה הינו היבט אחד מתוך נושא רחב יותר של שינוי האקלים בתקופה האחרונה. ב-IPCC צופים שהטמפרטורות עלולות לעלות ב-1.4 עד 5.8 מעלות צלזיוס בין השנים 1990 ו-2100. דבר זה צפוי להוביל לשינויי אקלים נוספים הכוללים את עליית פני הים, הגדלת התדירות והעוצמה של אירועי מזג אוויר קיצוניים כמו שטפונות, בצורות, גלי חום והוריקנים, הקטנת כמות המים הזורמים בנחלים ובנהרות בקיץ, המסת קרחונים והכחדת מינים רבים. 

בדצמבר 2009 עתידה להתכנס ועידת קופנהגן - הועידה הבינ"ל של האו"מ שבסיומה ייחתם הסכם קופנהגן במטרה להוביל לצמצום עולמי בפליטות של גזי חממה, על מנת להתמודד עם איום משבר האקלים.

מספר יוזמות אזרחיות קוראות לאזרחי העולם להתעורר ולהפעיל לחץ על הממשלות לקראת ועידת קופנהגן. הגדולה שבהן היא יוזמת350.org  הקוראת להפחית את רמת הפחמן הדו חמצני באטמוספרה ל 350- ppm. יוזמה זו בחרה  בתאריך ה 24.10 (שבת פרשת נח) ליום בו עשרות אלפי פעילים מרחבי העולם כולו יקיימו פעילות סביבתית מגוונת על מנת להציג בפני המדינות כח אזרחי שיש להתחשב בו.

מדינת ישראל יכולה למלא תפקיד משמעותי בהתמודדות עם משבר האקלים. היותה של ישראל  מובילה בפיתוח וביישום של טכנולוגיות לאנרגיה חלופית, גודלה של הארץ, היכולת הטכנולוגית והמדעית ותנאי האקלים הייחודיים, יכולים להפוך לחלון הזדמנויות לפיתוח מקיים. הרשויות המקומיות יכולות להוות ציר מרכזי ליוזמות ולאסטרטגיות מקומיות לשימור אנרגיה, לצמצום זיהום אוויר ולקידום איכות החיים של תושביהן בהווה ובעתיד. הקהילות השונות בערים ובישובים יכולים להוות חוד חנית בקריאה לקידום אורח חיים בר קיימא ויישום קריאה זו בחיים הפרטיים וחיי הקהילה.