חברים לדרך

הרב יעקב אריאל- על שאלת משאבי הטבע של ישראל

פורסם בתאריך: 25-11-2015


משאבי הטבע בארץ ובים (לפי החוקים הבין-לאומיים) שייכים לכל עם ישראל. לשעבר היו נחלות של שבטים ובתוכן נחלות פרטיות של כל משפחה.

בימינו כ-96 אחוז מהאדמות מוחכרות לציבור ואינן שלו לגמרי. הפקת רווחים פרטיים - היינו מסירה לזכיינים מותרת למדינה תמורת תשלום נאות למדינה לשימוש האזרחים.

לגבי שמירת הטבע מול ניצול משאבי טבע צריך לעשות שיקול דעת ממלכתי ולהחליט מה התועלת מהפקת מחצב מסויים לעומת הנזק הסביבתי. כמו"כ נזק סביבתי ניתן בפעמים רבות לתיקון כמו הקמת גנים במחצבות וכד'. עכ"פ אין צד אחד מכריע את חברו, מחד ישוב הארץ ופיזור האוכלוסיה והקמת ישובים חדשים ומאידך שמירת 'ריאות ירוקות'. אולם הכל צריך שיהא לטובת הציבור.