חברים לדרך

עושים טו בשבט

פורסם בתאריך: 22-03-2011

לקט רעיונות, פעילויות ומערכי שיעור לט"ו בשבט

קישור לחוברת עושים טו בשבט- אסופת חומרים ללימוד ועשיה בנושא יהדות וסביבה והגנה על עצים.

מקורות נוספים:

עיון:

1. הוו זהירים בנטיעות - בעקבות מדרש תנחומא - מיכל ברגמן

2. מתגעגעים לארץ-ישראל בארץ-ישראל - מיכל ברגמן

3. שורשים ודאגה לאומית - מיכל ברגמן

4. יום הדין הסביבתי - מיכל ברגמן

5. עוד לא תמו כל פלאייך - הודיה על הטוב - מיכל ברגמן

6. קול קורא לחודש שבט כחודש הגנה על עצים - ישראל גלון

7. חמש כוסות ט"ו בשבט - עינט קרמר

לחומרים נוספים

פעילות:

1. הצעה לסדרי ט"ו בשבט

2. נרים כוס לחיים - תוספת לסדר ט"ו בשבט בדגש על קיימות

3. מה אני יכול לעשות בט"ו בשבט? - ישראל גלון

4. פעילות חינוכית בתיעוד, שימור ושיקום עצים בוגרים בישראל - ישראל גלון

5. טקס נטיעת עץ

6. לאמץ עץ - פעילות לילדים ונוער

7. איך למדוד עץ

8. העצים שלנו - מה אנחנו יודעים עליהם? - פעילות לילדים ונוער

9. כי האדם עץ השדה - פעילות בטבע למבוגרים

10. רעיונות לפעילות לנוער בעקבות "כי האדם עץ השדה" - יאיר טיקטין

11. רעיונות לפעילות לנוער בעקבות "דור לדור יביע אומר" - יאיר טיקטין

12. ט"ו בשבט בסביבה - פעילות לבני נוער מאת מיכל ברגמן

13. הנחיות לסדר טו בשבט - מיכל ברגמן

 

 

מערכי שיעור:

1. שורשים - דורשים קהילה - עינט קרמר

2. "דור לדור יביע אומר" - ערכים מתחדשים סביב ט"ו בשבט - עינט קרמר

3. "פירות חמישה עשר" - על טבע, שממה וגאולה - פעילות דרך שירים מאת עינט קרמר

4. ציונות וקיימות - מה הקשר? - מערך שיעור לבני הנוער מאת יאיר טיקטין

5. ארץ ישראל בסכנה - מערך שיעור לבני הנוער מאת יאיר טיקטין