חברים לדרך

טו בשבט ותמלוגי הגז

פורסם בתאריך: 16-03-2011

 

טו בשבט בשנים האחרונות הינו חג הנטיעות - או למעשה חג הדאגה לדורות הבאים באמצעות שמירה על משאבי הטבע.

המדרש הבא מחדד לנו את חשיבות הנושא : "וכי תבאו אל הארץ ונטעתם"  - אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אף-על-פי שתמצאו אותה מלאה כל-טוב לא תאמרו: נשב ולא נטע אלא הוו זהירים בנטיעות: כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם. שלא יאמר אדם אני זקן, כמה שנים אני חי מה אני עומד ומתייגע לאחרים? למחר אני מת!... לפיכך אמר להם הקב"ה לישראל אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב לא יבטל אדם מן הנטיעות, אלא כשם שמצא ,עוד יוסיף ויטע, אפילו יהיה זקן. (מדרש תנחומא, פרשת קדושים, ויקרא רבה פרשה כה)


בימים אלו מתרחש דיון ציבורי בנוגע למשאבי הגז והדרך הראויה להשתמש בהם למען הדורות הבאים.


אנו מזמינים את הציבור להקדיש את טו בשבט השנה ללימוד ולדיון בנושא.

 

אז מה אפשר לעשות?

א. ללמוד בחברותא, משפחה, קהילה את הדף הלימוד שבנינו על משאבי הטבע של ישראל לימוד לטו בשבט. 


ב.מוזמנים לקרוא:

•    מאמר שפרסמנו  YNET יהדות  עצה ליהושע בן נון למנכ"ל דלק מאת עינט קרמר ומיכל ברגמן.

•    המגזין המקוון "ערך מוסף" באתר בית אביחי- התפרסם מאמר בנושא מאת עינט קרמר.

•    דוברי האנגלית מוזמנים לקרוא באתר ג'וקולוג'י , שטבע עברי חברים בו את הבלוג בנושא.

ג. להגיע לפסטיבל הרחוב של עלמא בתוכנית:
•    קובי אוז וח"כ הרב מיכאל מלכיאור נשיא עמותת טבע עברי 11:00-12:00
על תמלוגי הגז ועל ההזדמנות שלנו להשתמש ברווחים כדי לבנות כאן חברה טובה יותר. המפגש יתפתח לנושאים הקשורים לבעלות המדינה על אוצרות הטבע, אחריותנו לדורות הבאים - והכול תחת המטריה של הימצאותנו כאן כמדינה יהודית ודמוקרטית.

•    "ההיית או חלמתי חלום?" - בגלריה ג'ולי M בין השעות 14.00-15.00.
טבע עברי מזמינים אתכם ללימוד ולשיח משותף בנושא משאבי הטבע של ישראל , למי הם שייכים ואיך ראוי להשתמש בהם , למעננו ולמען הדורות הבאים.

 

______________________________________________________________

התמונה בקדמת העלון באדיבות תמיר ניר.