חברים לדרך

שבועות: מקורות

 • כבוד זה לזה

  תלמוד בבלי,מסכת יבמות, דף ס ע"ב:

  שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד (של זמן) מפני שלא נהגו כבוד זה לזה ... תנא: כולם מתו מפסח ועד עצרת (שבועות)

  מופיע בדפי לימוד:

 • עין צרה

  בראשית רבה ס"א ג'  ":

  י"ב אלף תלמידים היו לו לרבי עקיבא מעכו ועד אנטיפרס, וכולם בפרק אחד מתו.  למה, שהיתה עיניהם צרה אלו לאלו…ולבסוף העמיד שבעה…אמר להם: בני, הראשונים לא מתו אלא שהיתה עיניהם צרה אלו לאלו, תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם. עמדו ומלאו את כל הארץ תורה"

  מופיע בדפי לימוד:

 • בארבעה פרקים העולם נידון

  מחבר/מראה מקום: משנהף מסכת ראש השנה, פרק א משנה ב

  בארבעה פרקים העולם נידון:

  בפסח על התבואה,

  עצרת על פירות האילן,

  בחג נידונים על המים,

  בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון.

חז"ל


 • הבה נשיב לחגים את תכנם המקורי

  מחבר/מראה מקום: יעקב ינאי


   החגים נוצרו בשֶבֶת עם ישראל על אדמתו... עמל ועבד האיכר כל השנה בלי הרף ובלי לאות... והנה נגמרה שנת העבודה. אסף האיכר את תבואתו... ויכול לנוח קצת... לעלות ירושלימה... וכשנתקו הקשרים עם האדמה, ובמקום עם עובד וחי, נעשה לעם תלוש, נודד - הוזנחה לאט לאט הצורה האמיתית של החגים, והצד הדתי לקח את המקום...
  וכיום שבים אנו לאותם חיי עמל ועבודה... מתקשרים לאט לאט עם האדמה... מרגישים אנו את הטעם האמיתי של החג...   הלא נדע להביא את כל השמחה למראה אסיף התבואות... הבה נשיב לחגים את תכנם המקורי!

הגות