חברים לדרך

הכנת חנוכיות ממוחזרות

עינט קרמר

פעילות לחנוכה סביב הכנת חנוכיות ממוחזרת - מתוך אתר שיטים

http://www.chagim.org.il/ListPages.aspx?catid=805