חברים לדרך

היכרות עם הגחליליות

החברה להגנת

לכבוד חנוכה בואו להכיר את החיפושיות המאירות

היכרות עם הגחליליות

הגחליליות הינן חיפושיות המאירות בחשיכה. האור שהן מפיקות הוא דרך התקשרות ביניהן זהו אור יעיל וחסכוני . בעבר ניתן היה לראות גחליליות כמעט בכל מקום, אך כיום הולכות הגחליליות ומתמעטות בארץ ובעולם כולו.  
משערים כי יש קשר בין חיסול השטחים הפתוחים להיעלמות הגחליליות, וייתכן שחומרי ההדברה מדבירים גם את הגחליליות. השערה נוספת היא שתאורה המלאכותית מבלבלת את הגחליליות.
לקראת חנוכה חג האור, מומלץ לחפש שטח פתוח בו ניתן עוד לחזות באורן החסכוני והיפה  של הגחליליות.


למידע על מקומות בארץ בהן ניתן לצפות בגחליליות – החברה להגנת הטבע

למידע על גחליליות ועל האופן בו הן מפיקות אור – מרכז דוידסון (מכון ויצמן)

למידע לילדים על גחליליות ועל הסיבות האפשריות להתמעטותן – 'ילדי טבע הדברים' גיליון 176, 2009, תש"ע.