חברים לדרך

אחריות סביבתית

מיכל ברגמן

מערך שיעור על אחריות סביבתית בסביבה הקרובה ועל חשיבותה של אחריות אישית.