חברים לדרך

לעשות אחריות סביבתית

מיכל ברגמן

הצעות לפעילות אקטיבית למען הסביבה בסביבה הקרובה: במסגרת שנת מצוות, פעילות בית ספרית או בתנועת הנוער.