חברים לדרך

דרשה סביבתית

הדס ילינק

דרשה או שיעור בבית הכנסת, משמש כאמצאי להעברת תכנים סביבתיים לקהילה