חברים לדרך

קיימות מקומית- מתפרנסים זה מזה

עינט קרמר

קהילת בית הכנסת משמשת כקהילה תומכת מבחינה רוחנית, חברתית ומשפחתית. ניתן וכדאי להיעזר בקהילה גם לצרכי פרנסה