הפיכת בית הכנסת למרכז קיימות

עינט קרמר

בית הכנסת הינו מרכז קהילתי אלי מגיע ציבור המתפללים שלוש פעמים ביום. לפיכך, ראוי ורצוי להקים מתקנים המאפשרים למחזר בקבוקים, נייר בגדים ועוד.