חברים לדרך

הפיכת בית הכנסת למרכז קיימות

עינט קרמר

בית הכנסת הינו מרכז קהילתי אלי מגיע ציבור המתפללים שלוש פעמים ביום. לפיכך, ראוי ורצוי להקים מתקנים המאפשרים למחזר בקבוקים, נייר בגדים ועוד.