חברים לדרך

בל תשחית - מסה

הרב שמשון רפאל הירש

מסה על מצוות בל תשחית מאת הרב שמשון רפאל הירש בספרו חורב.

 

 

 

מתוך הספר חורב - הרב שמשון רפאל הירש