שמיטה- משחק סולמות וחבלים

כל ישראל חברים

השמיטה במקרא

משחק סולמות וחבלים לתלמידים על שנת השמיטה בתקופת המקרא

חוקי השמיטה רחוקים מעולמם של התלמידים, הן מבחינת הריאליה החקלאית, והן מבחינת המציאות החברתית-כלכלית של תקופת המקרא. במשחק קצר זה, אנו מבקשים להכיר לתלמידים את המציאות היומיומית של חקלאי העבר. המחשה זו היא פתיח חוויתי לדיון בערכי השמיטה.  לחצו כאן להמשך- באתר כי"ח