חברים לדרך

Plus 61j - Climate Special

Plus 61j

מאמרים על יהדות וסביבה באנגלית

מאמרים על משבר האקלים ונושאים סביבתיים אחרים, בשפה האנגלית, באתר Plus 61j

מאמרים באנגלית בנושאי יהדות וסביבה

Articles on Judaism and Environment
https://plus61j.net.au/saving-the-planet/