חברים לדרך

האדם והבריאה האדם והבריאה

האדם והבריאה הוא סיפור בראשיתי. מרגע שנברא האדם החילה מערכת יחסיו עם העולם. האדם החי בעולם ניזון מפירותיו, שותה את מימיו, מעמיס עליו את הפסולת שלו, מהלך על האדמה, בונה את בתיו, מגדל מזון, מייצר בגדים, מייצר כלים ועוד כלים, משתמש וזורק... אך מה האיזון הנכון?

היהדות עוסקת בבירור מתמיד באשר למקומו של האדם בבריאה, למשמעותו של 'צלם אלוקים', ולשאלה האדם נמצא מעל לטבע או שהוא חלק ממנו.