חברים לדרך

גשם ומים גשם ומים

משאב שבלעדיו לא יתכנו חיים. המים  חיוניים לתהליכים ביולוגים בגוף, ומחיים את הצומח והחי. ישראל נמצאת במשבר מים המתבטא במחסור במאגרי המים - הכנרת והאקוות, ובזיהום הנחלים ומי התהום בשפכים. המידבור וזיהום מקורות המים הם בעייה עולמית הרובצת לפתחה של האנושות.
ליהדות התייחסות סביבתית נרחבת למים, ובין היתר היא דנה בזכות למים ("מים חינם לעולם"), ובתקנות זיהום מים. המים והגשם מסמלים את השתקפות הקשר בין עם ישראל לבין הבורא.