חברים לדרך

קהילתיות ובית כנסת ירוק קהילתיות ובית כנסת ירוק

אם אני לעצמי-מה אני?
הקהילה בכלל, והקהילה היהודית בפרט, היא דרך התארגנות חברתית הנמצאת בתווך בין ההתייחסות המשפחתית לבין זו הלאומית, וממלאת תפקידים חברתיים, חינוכיים, זהותיים, תרבותיים וכלכליים אצל חבריה. הברית בין חברי הקהילה מאפשרת להם לקדם עשייה חברתית-סביבתית רחבה בקהילה ומחוצה לה, לצד קידום ערכים חינוכיים ותרבותיים. האינטימיות בין חברי הקהילה מאפשרת להם לממש את עצמם בדרכים נוספות על אלו המזמנות המסגרת המשפחתית והמקצועית, למצוא תמיכה וסעד בזמנים קשים, שותפות לשמחה באירועים מכוננים, ועזרה בהתמודדות עם אתגרים רוחניים ופיסיים.