חברים לדרך

חוברות

חוברות טבע עברי נכתבו מתוך תפיסת עולם כי התורה והידע שייכים לכולם ומתוך כך לא נגבה תשלום על הורדה מקוונת של החוברות.

עם זאת , נשמח אם תסייעו לטבע עברי להמשיך את פועלה החשוב בתחום זה בתרומה חד פעמית או מתמשכת.