חברים לדרך

גלריות

 • מחנה בין שמיים לארץ

 • סוכת שמיטה ישראלית

 • קורס שמיטה תשע

 • כנס שמיטה ישראלית

 • אקו פואטיקה - נווה שכטר

 • מזון למחשבה תשע"ג

 • אירועי שבת נח תשעג

 • ועידת כדור הארץ בריו 2012

 • כנס צמיחה בת-קיימא

 • מזון למחשבה תשעב

 • פסטיבל לפנינו המבול - תשעב

 • כנס קיימות ישראלית תשעא- חינוך סביבתי יהודי

 • אקו-פואטיקה - שירת הטבע וכמיהתו

 • מזון למחשבה

 • אירועי שבת נח תשעא- פסטיבל לפנינו המבול

 • מענק בית כנסת ירוק

 • כנס קיימות ישראלית תשע

 • יום שיא של תכנית חיבורים רשת אמית בנאות קדומים

 • קורס פעילי סביבה וחברה בשומרון

 • אירועים לציון שבת נח (צולם ביום שישי)

 • יום עיון- שבת נח-מוזיאון הטבע

 • סיור קיימות בכפר

 • קורס מנחים תשסט

 • כנס קיימות ישראלית תשסט

 • Clips

  סרטונים לגלריות