חברים לדרך

כנס קיימות ישראלית

מדי שנה מקיימת עמותת טבע עברי כנס סמי מקצועי באחד מנושאי הליבה שלה, ומרחיבה את העיסוק בחיבור בין יהדות וסביבה בקרב אנשי המקצוע מתחומים אלו.

הכנסים של שנים 2008- 2009 עסקו בפילוח תחום ה"קיימות הישראלית" לארבע קטגוריות נבדלות  – קהילה, חינוך, תיירות (פנאי) והגות. לצפיה בתמונות וסרטון הכנס.

הכנס של שנת 2010 הוקדש לנושא "בין קהילה למקום"  - החיבור בין קהילה ובין הסביבה בה היא חיה. לצפייה בתמונות וסרטון הכנס.


הכנס של שנת 2011 הוקדש לנושא "חינוך סביבתי יהודי" ועוסק בדרכים להטמיע מחויבות סביבתית במוסדות החינוך, מתוך חיבור לערכי הליבה של בתי הספר ולהתנהלותם השוטפת. לצפייה בתמונות וסרטון הכנס.

 

הכנס של שנת 2012 הוקדש לנושא "צמיחה בת קיימא" ועוסק בפיתוח השיח הכלכלי-חברתי בישראל לאור היהדות וכן הצגת עמדה יהודית-כלכלית-חברתית-סביבתית מגובשת בשיח הכלכלי-חברתי העולמי, דבר שיצא לפועל בכנס ריו 20+. לצפיה בתמונות ובסרטון הכנס.