חברים לדרך

תמונעות

 • פסטיבל לפנינו המבול

 • כנס חינוך יהודי סביבתי

 • שבת נח תשע"א

 • כנס קהילה ומקום

 • כנס קיימות ישראלית תשסט

 • לפנינו המבול

  http://www.youtube.com/watch?v=pTV47zEWS7k
 • שבת נח ויוזמת 350

 • הרב שרלו- כנס חינוך יהודי סביבתי

 • הרב דוד אביחיל- כנס חינוך יהודי סביבתי

 • ד"ר אילון שוורץ- כנס חינוך יהודי סביבתי

 • כנס צמיחה בת קיימא

 • לקראת ועידת כדור הארץ בריו

 • שיעור של הרב דוב ברקוביץ- מה ואיך אוכל אדם שנברא בצלם אלוקים

 • אקו פואטיקה בערב חדש

 • בין שמיים לארץ

 • הרצאה של עינט קרמר ביום הלימוד היהודי העולמי