המאה ה-21 ניצבת בפני משבר סביבתי וחברתי:

המשבר הסביבתי והפערים הכלכליים מעוררים אותנו להבין כי האנושות נדרשת לשינוי תרבותי מקיף – יציאה מתרבות הצריכה המערבית ואימוץ תרבות אחרת – המקדמת ערכים סביבתיים וחברתיים, ומחזקת את הדברים שלא נמדדים בכסף – קהילתיות, ערכי משפחה וסולידאריות חברתית.

מורשת ישראל מציעה תפיסת עולם ייחודית, המקבלת את שליטת האדם בעולם כמציאות אך מעניקה לו תפקיד ייחודי של שמירה ולקיחת אחריות על העולם. זוהי תפיסת עולם הקוראת לאדם להתנהל בעולם בענווה, מתוך כבוד לבריאה וליצורים החיים.

התרבות העברית הינה תרבותה המקומית של ארץ ישראל, שהתפתחה באקלים הזה, סביב העונות החקלאיות הללו. החיבור בין יהדות לסביבה מאפשר לנו לעשות למען לסביבתנו הקרובה, לשימור העולם ולשימור תרבותי ייחודי לנו.

אנחנו רואים בקיימות את המשימה החלוצית של דורנו – את תיקון העולם הדרוש בדורנו.