מיזם להעלאת המודעות הסביבתית בקרב חיילים ולשינוי ההתנהלות האקולוגית במסגרת הצבאית.

קהילת צבא ירוק, חיילים וחיילות שרוצים להצעיד את הצבא קדימה לעתיד ירוק יותר, על ידי העלאת המודעות הסביבתית ובמטרה להביא לשיפור ההתנהלות האקולוגית במסגרת הצבאית.

כולנו מודעים לאיום של המשבר הסביבתי על חיינו והחברה שאנחנו חיים בה, ומבינים שגם כחיילים יש לנו אחריות, אולי יותר מתמיד, על המדינה והארץ שלנו. 

כל אחד מאיתנו מגיע מיחידה ותפקיד שונה, 

אבל ביחד אנחנו יוצרים את המציאות שאנחנו רוצים לשרת בה – צבא ירוק.