"השכנת שלום בין האדם והעולם מתוך אהבת אדם ואהבת עולם."
בר קיימא – התנועה לקיימות עברית, עוסקת בהעלאת השיח הסביבתי לסדר היום בחברה הישראלית, על ידי חיבור הקיימות לערכי מורשת ישראל.
התנועה פועלת תחת עמותת טבע עברי.