איזהו עשיר

“אֵיזֶהוּ עָשִׁיר הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ” (אבות ד’, א’)
תנו רבנן: איזה עשיר?
כל שיש לו נחת רוח בעשרו- דברי רבי מאיר.
רבי טרפון אומר: כל שיש לו מאה כרמים ומאה שדות ומאה עבדים שעובדין בהן.
רבי עקיבא אומר: כל שיש לו אשה נאה במעשים.
רבי יוסי אומר: כל שיש לו בית הכסא סמוך לשולחנו.

תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כה עמוד ב