מקורות
חגי תשרי
חכמי הדורות האחרונים

פעם אחת בראש חודש אלול עמד הרב הצדיק ר' יצחק מברדיצ'ב בחלון.
עבר גוי אחד, מתקן נעלים, ושאל אותו: "וכי אין לך לתקן כלום"?
מיד ישב אותו צדיק על הקרקע ובכה בכייה גדולה ואמר:
אוי לי ואוי לנפשי שיום הדין בא ועוד לא תיקנתי את עצמי.