מקורות
נושאים סביבתיים
חכמי ימי הביניים

משנה, ערכין ט, ח': אין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה ולא מגרש עיר ולא עיר מגרש

 

  • אין עושין שדה -מגרש- משום יישוב ארץ ישראל , והיינו חורבן שממעט את הזריעה.
  • מגרש- שדה- שמחריב את נוי העיר.
  • מגרש- עיר-  שאין עיר נאה בלא מגרש.
  • עיר- מגרש- שאין מחריבין את יישוב העיר.