מערכי שיעור
ט"ו בשבט, משמריות- מחוייבות לבריאה, הלכות שכנים, שנת שמיטה