מקורות
הלכות שכנים
חכמי ימי הביניים

אין לו להציל היזק עצמו בהיזק חברו.