מקורות
מפסח עד שבועות
חז"ל

אנן בחביבותא תליא- תרגום: חבורתנו תלויה בגורם אחד: אהבת חברים.

(זהר אדרא רבא נשא קכ"ח)