מקורות
חגי תשרי, מפסח עד שבועות
חז"ל

בארבעה פרקים העולם נידון:

בפסח על התבואה,

עצרת על פירות האילן,

בחג נידונים על המים,

בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון.