מקורות
תרבות הצריכה
תנ"ך

תהלים פרק מט פסוק ז
הַבֹּטְחִים עַל חֵילָם וּבְרֹב עָשְׁרָם יִתְהַלָּלוּ:

מדרש תהלים (בובר) מזמור מט
דבר אחר הבוטחים על חילם. זה קרח ועדתו.