מקורות
משמריות- מחוייבות לבריאה, שימור מגוון ביולוגי
חכמי ימי הביניים

קהלת פרק ה פסוק ח
וְיִתְרוֹן אֶרֶץ בַּכֹּל היא הוּא מֶלֶךְ לְשָׂדֶה נֶעֱבָד:

ויקרא רבה (וילנא) פרשה כב סימן ב
ורבנן אמרי ויתרון ארץ אפילו דברים שאתם רואים בעולם מיותרין כגון זבובין פרעושים ויתושים אף הן בכלל ברייתו של עולם דכתי' (בראשית ב) ויכולו השמים והארץ וכל צבאם