ברכה על מים

ברוך אתה ה' א-לוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו