מקורות
נושאים סביבתיים, גשם ומים, מזון למחשבה
חז"ל

ברוך אתה ה' א-לוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו