מקורות
ט"ו בשבט, מפסח עד שבועות, משמריות- מחוייבות לבריאה
חז"ל

אמר רב יהודה: האי מאן דנפיק ביומי דניסן וחזי אילני מלבלבי, אומר: ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהם בני אדם