מקורות
חגי תשרי, משמריות- מחוייבות לבריאה
חכמי ימי הביניים

כי צריך כל אדם לומר :כל העולם לא נברא אלא בשבילי (סנהדרין לז) .

נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם. ולמלאות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם.