גבורה – דף מקורות

גבורה – דף מקורות

עריכה: מיכל ברגמן

גבורה – איזהו גיבור?

איזהו גיבור – הכובש את יצרו

פרקי אבות, פרק ד משנה א

הגבורה – היציאה מהאנוכיות

היסוד שבגבורה אינו האומץ, אלא הנכונות להקרבה עצמית. לאומץ
שבגבורה יכול להגיע גם האיש המפחד אם חזקה בו נכונות ההקרבה […]
הרופא המטפל בחולים במחלה מדבקת המסכנת אותו, גיבור הוא.
גיבור הוא גם המתיישב החלוץ, גם איש הרוח החי למען רעיונו ומפעל חייו.
הגבורה האמיתית מתגלה גם בחולין של יום יום.
אנו רגילים לייחס את מושג הגבורה לצבאיות, מסיבה מובנת: מהלוחם
נדרשת הסכמה מראש להקרבה מקסימאלית, להקרבת החיים.  
אך אין זו הדרך היחידה  […] הגבורה, כמו כל כשרון, אינה רכוש פרטי. היא סגולה המעשירה את הכלל –
– – לא הפחדנות היא היפוכה של הגבורה, אלא האנוכיות. האיש האנוכי
יכול להיות אמיץ, אבל גיבור לא יהיה. אין גבורה בביריונות, אף לא בנועז
ביותר. הגבורה היא קודם כל מידה מוסרית.

יצחק שדה, שבילי גבורה

וַתְּהִי הַמַּכָּה הָרִאשֹׁנָה, אֲשֶׁר הִכָּה יוֹנָתָן וְנֹשֵׂא כֵלָיו–כְּעֶשְׂרִים אִישׁ:  כְּבַחֲצִי מַעֲנָה, צֶמֶד שָׂדֶה.
‘מענה’ – רש”י : וגבורה גדולה היא זו שהיו קרובים זה לזה ונכונים לעזור זה את זה:

רש”י על שמואל א י״ד